Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Regnskove holder på vand og jord

Stacks Image 1676
Arkiv foto fra Istock
Som nævnt kommer meget af regnen nær ækvator fra regnskovene, men regnskoven fungerer også som et svamp.
For når det regner, og det gør det ofte meget kraftigt i regnskovsområderne, så opfanger regnskoven regnen og afgiver den igen langsomt til floder og vådområder. Det betyder at der er vand hele året rundt i floderne. Hvis skoven bliver fældet kan floderne tørre ud i perioder.
Hvis regnen vælter ned på bar jord uden regnskov til at holde fast på jorden, giver det kraftig erosion. Regnen skyller simpelthen jorden væk.
I regnskove der er ved at blive fældet, er flodvandet ofte mælket og brunt af jord.
I nogle lande er en stor del af den dyrkbare jord forsvundet. I Ethiopien er ca. 1/3 af den dyrkbare jord allerede vasket ud i havet, meget af den lå i områder med skove.
Stacks Image 7265
I et tidligere fældet regnskovsområde i Brasilien, er vandmangel pludselig et problem uden for regntiden og oversvømmelser almindelige i resten af året. Foto Greenpeace.
Stacks Image 11189
Begyndende erosion på en skråning i Uganda (man kan se at der mangler noget muld). Ved næste regnskyld bliver det endnu værre fordi skoven er væk. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 16101
Satellitbillede fra det sydlige Kalimantan i Indonesien. Det er tydeligt floderne fører en masse næring med sig som tidligere ville være blevet i skovområderne.
Vandets vej igennem skoven. Filmet af Kenneth Sorento og Henrik Egede-Lassen