Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Hvorfor er der så mange dyr og planter?

Stacks Image 1663
Uakariabe fra Brasilien. Foto Istock
Selv om regnskoven kun fylder ca. 2 % af jordens overflade lever over 50 % af alle verdens dyr og planter her. Her er nogle eksempler på den umådelige artsrigdom:
  • 1.170.000 af jordens 250.000 kendte plantearter vokser i regnskove.
  • 2.I hele Europa lever der kun 25 arter af frøer, mens der i Sydamerika findes flere tusinde arter.
  • 3I hele Europa lever 321 arter af dagsommerfugle, mens regnskovsparken Manu i Peru huser mere end 1300.
  • 4.På et enkelt bjerg på Fillippinerne vokser ca. 100 gange så mange arter af træer, som vi har i hele Danmark.
I regnskovene har der kunnet udvikle sig så mange arter fordi:
Klimaet er gunstigt og stabilt
Regnskovene har en kombination af meget lys og meget vand. Lyset er den energi, der optages af planterne og får dem til at kunne vokse. Energien overføres til de svampe, bakterier og dyr, der spiser og nedbryder planterne. Sol uden vand giver en ørken, men fordi regnskovene ligger tæt ved ækvator, modtager de meget nedbør. Det er lokalt produceret vand fra regnskovene selv og fra havene rundt om. Områder der ligger lidt længere borte fra ækvator modtager tørrere luft, der allerede har tabt en stor del af sin fugt som nedbør over regnskovene.
Der er mange forskelige levesteder
Regnskovens trækroner danner et enormt areal af grene, blade og planter med talrige hjørner og fremspring. Det giver millioner af forskellige mikro-levesteder, der kan huse myriader af liv. I en enkelt bregne eller ananasplante kan der være et helt lille økosystem. I midten af planten kan der være hvad der svarer til en lille sø eller mose, med særlige alger, orme, andre planter og smådyr. Nogle frøer lægger kun deres æg i sådanne vandpytter i ananasplanter oppe i trækronerne. Frøen bevæger sig rundt mellem planterne og fodrer sine haletudser med ubefrugtede æg.

Stacks Image 4998
Frø i Kandebærerplante, Borneo. Foto Chíen C. Lee.
Stacks Image 15985
Myre, som ligner en edderkop ved at have store øjne. Regnskoven er fuld af specielle tilpasninger. Foto Paul Bertner.