Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Skovlandbrug

Stacks Image 2155
Grøn leguan fra Guyanna. Foto Andrew M. Snyder
Hvor konventionelt landbrug er ødelæggende for naturens mangfoldighed, så er skovlandbrug både mere skånsomt og produktivt i regnskoven Ideen er at bruge skovens naturlige dynamik og komponenter, så man f.eks. har grønne leguaner i stedet for høns, for de grønne leguaner passer sig selv og skal ikke fodres.
I skovlandbrug integrerer man også tømmerproduktion med bønders landbrugsproduktion ved hjælp af små plantager.
Men det handler også om at bruge flere forskellige supplerende afgrøder, reducere sprøjtemidler, stabilisere jordens næringsstoffer, plante medicinplanter, frugttræer og alt hvad der ellers skal til, for at lokalbefolkningen kan leve bæredygtigt og selvforsynende.
Noget tyder på at skovlandbrug også kan afhjælpe mange problemer ved klimaforandringer – f.eks. ved at forbedre jordbundsforhold og vandforsyning.