Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Fredning

Stacks Image 1804
Der findes mange former for fredede områder over alt på kloden. Naturreservat fra Asien. Foto Henrik Egede-Lassen
Oprettelse af nationalparker og naturreservater er den nemmeste og bedste måde at bevare regnskove på.
Det sker i første omgang ved at sætte nogle streger på et landkort.
Men for at området skal blive ved med at eksistere har man normalt et system med parkvagter og en central myndighed, der holder øje med skoven har det godt.
Parkvagterne patruljerer og sørger for at der ikke er folk, der går på ulovlig jagt eller opretter små marker i skoven eller fælder træer.
I reservater bliver der også ofte bygget centre hvor turister kan komme og se stedet. Pengene herfra kan hjælpe med at betale for driften af parken.
I dag beskytter parker og naturreservater mange af verdens sjældneste dyr. Arter som stor panda, bjerggorilla og Javanæsehorn findes kun i beskyttede områder.
Områder beskyttes bedst, hvis de lokale synes, det er en god idé. Det gør de ofte, når de tjener penge på det. De skal inkluderes økonomisk når turister kommer for at se stedet, eller de kan få lov til at lave en mindre bæredygtig udnyttelse af skoven, f. eks. ved at hente honning, fisk eller medicin i skoven. De lokale kan tjene penge på turister ved at tilbyde overnatning, være guider eller sælge souvenirs.
Stacks Image 1808
Nationalpark vagt fra Uganda, hvis job det er at passe på de truede bjerggorillaer
Stacks Image 3196
Bjerggorillaer mistede store områder til agerbrug inden de nuværende fredninger trådte i kraft. Bjerggorillaer findes kun i et lille område i det centrale Afrika, som deles mellem Uganda, Rwanda og den demokratiske republik Congo. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 3198
Ved at frede gorillaernes levested, freder man samtidig alle de andre dyr og planter som findes i området. Foto Henrik Egede-Lassen