Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Harapan - Håbets Skov

Stacks Image 5239
Harapan, håbets skov er område med blandt andet Sumatratiger - en meget sjælden kat.
Et af de helt store genopretningsprojekter foregår på Sumatra i Indonesien. Projektet hedder Harapan - Håbets Skov og er et dansk støttet program for genopretning af en de sidste lavlandsområder i Indonesien med regnskov.
Lavlandskove er som regel de første skove som ryddes fordi det er nemmere og derfor er det meste i dag væk. Harapan området har også været fældet, men alligevel er her fortsat mange sjældne træer, planter og dyr herunder tiger, gibbon og elefanter. Det er også et område med over 300 forskellige fuglearter.
Harapan området er ligeledes hjem for
Batin Sembilan folket, som er et skovfolk, hvis eksistens er ekstremt presset af de mange skovødelæggelser på Sumatra.
Harapan er omkring det dobbelte areal af Bornholm og er det eneste skov som er tilbage i sydøstlige Sumatra.

Selve projektet består af følgende;

1. Det vigtigste er at beskytte eksisterende skov om mod yderligere ødelæggelse i samarbejde med lokalbefolkningen.

2. Skovrestaurering: Skovens restaurering teams er ansvarlige for frø indsamling, forvaltning af lokale planteskoler, dyrkning og overvågning af træer, samt plantning af træer i udvalgte skov områder. Her sker en stor vidensoverføring fra internationale forskere til de lokale.

Forskning: Internationale og lokale teams er ansvarlig for kontrol, overvågning og kortlægningen af biodiversiteten i Harapan og de hjælper med at opretholde skovens rolle med enormt potentiale for fortsat forskning.

3. Bæredygtig lokaludvikling. Et specialteam arbejder i dag med bærerdygtig lokaludvikling i de samfund, der bor i og omkring Harapan Regnskov.
Teamet understøtter en bæredygtig udnyttelse af skovarealet og arbejder med dem for at identificere og skabe nye bæredygtige indkomstmuligheder for dem.

Harapan har opnået vigtige resultater til dato, der med tiden kan spredes til andre regnskovsområder i hele regionen:
Etablering at direkte beskæftigelsesmuligheder for mere end 130 folk fra lokalsamfund med patruljering og andre støtteaktiviteter.
De lokales kapaciteten er blevet opbygget gennem uddannelse til identifikation af arter, pattedyr undersøgelser og kamera fældefangst, træklatring til opsætning af redekasser for næsehornsfugle og brand platforme, kortlæsning og brug af GPS. Funktioner der kan spredes over andres skovområder.
Færdiggørelse af undersøgelser, der bekræfter den globale betydning af Harapan Rainforest for bevaring af biodiversiteten.
Etablering af 30 redekasser til næsehornsfugle (det første projekt af sin art i Indonesien).
Etablering af planteskoler til opformering af lokale og truede arter.
Færdiggørelse botaniske samling i samarbejde med Royal Botanical Gardens, Kew og Bogor Herbarium.
Etablering af et fuldt fungerende herbarium og bibliotek på stedet.
Harapan projektet er støttet af flere forskellige nationale og internationale organisationer herunder
Danida.
Nedenstående film handler om Harapan projektet