Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Bæredygtig udvikling

Stacks Image 3125
Bærerdygtighed er en forudsætning for at kommende generationer får de samme muligheder for os. Foto Amazon Watch
Bæredygtighed betyder, at man skal sørge for, at der også er mulighed for at dække vores børn og børnebørn og oldebørns behov i fremtiden. Det duer altså ikke at bruge alle ressourcerne nu, så der ikke er noget tilbage til vores efterkommere. Derfor skal vi også passe på regnskovene, ligesom vi skal passe på havene og grundvandet.

Bæredygtig udvikling er at tage ansvaret for resultaterne af det vi gør nu og her, men som har konsekvenser for andre til en anden tid og/eller et andet sted. Idet resultaterne af vores handlinger i dag uundgåeligt vil ramme andre på et andet tidspunkt eller et andet sted, og dermed have indflydelse på andre menneskers livsmuligheder.
Bæredygtig udvikling handler om at skabe betingelser for det gode liv for os alle.
Bæredygtig udvikling er et relativt nyt begreb, der kun har været i brug i de seneste 20 år.
Med bæredygtig udvikling menes der, at de forandringsprocesser, som finder sted i samfundet, skal have en kvalitet, der sikrer, at de er i stand til at opretholde et godt liv for os alle.
I selve begrebet bæredygtig udvikling forudsættes der, at der er noget som skal bevares eller bringes videre frem i udviklingen – det kan være:
· Det gode liv · Naturressourcerne · Naturen · De økologiske kredsløb · Sociale organisering · Kulturen · Økonomien