Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Minedrift

Stacks Image 1766
Mineområde fra Asien. Problemet er ikke bare at skoven forvinder, men minedrift i troperne giver også store problemer med forurening. Foto Henrik Egede-Lassen
En del regnskov vokser oven på værdifulde mineraler. I den Demokratiske Republik (DR) Congo er der mange forskellige værdifulde mineraler såsom coltan (metal, som bruges i computere og mobiltelefoner), 80% af verdens coltan findes i regnskovens jord i DR Congo. Der findes også kobber,uran, og sjældne jordarter. På New Guniea er det især kobber. På Øen New Caledonien i Stillehavet, der har den største koncentration af helt unikke planter i verden findes 40% af alt nikkel i verden. Her er der et bjerg (under regnskov) der både rummer, guld, sølv, kobber, nikkel, kobolt, molybdæn, jern og uran. Da BBC skulle lave en film om dinosaurer foregik en del af baggrundsoptagelserne på Ny Caledonien, fordi skovene her ser ud som da dinosaurerne levede. Men med de enorme værdier under skoven kan det være svært at passe på den.
Men med de enorme værdier under skoven kan det være svært at passe på den.

Kviksølv er et tungmetal og bruges ofte til at samle små guldstykker og guldstøv af guldgravere i regnskoven. Kviksølv kan forgifte hele flodsystemer, og det vurderes at der på Philippinerne alene udledes over 400 tons kviksølv årligt. Kviksølvforgiftning er meget alvorligt og giver blandt andet indlæringsproblemer hos mennesker, men helt hvad det betyder for regnskovens dyr og planter vides ikke endnu. Kviksølv hobes hurtigt op i fødekæden og er derfor umulig at stoppe når først skaden er sket.
Stacks Image 13381
Når guldgraverne er færdige i et område rykker de videre med drømmen om den store gevinst. Foto Andrew M. Snyder
Stacks Image 13397
Jord og sediment skyldes ofte igennem med hjælp af store vandpumper. Foto Andrew M. Snyder Guyana.
Stacks Image 13413
Kviksølv er mærkværdigt materiale - tungt, flydende og meget giftigt.
Stacks Image 13429
Et billede af guldudvinding med kviksølv fra Perus regnskov. Copyright Rhett Butler fra regnskovssitet www.mongabay.
Stacks Image 13445
Samme område, hvor kortet viser at ødelæggelserne primært er langs med floderne, hvilket indikere at det er guldudvinding som forårsager skovningen.
Minearbejde i Indonesien. Copyright Greenpeace
Organisationen Survival International har lavet ovenstående film om en konflikt omkring en mine i Indien. Efter filmen at filmen var klippet færdig har regeringen heldigvis valgt at ikke at åbne området op for minedrift - formodentlig pga. af international pres og Suvivals kampagne.