Regnskoven - klodens rigeste økosystem

Hvad er forskellen mellem en dansk skov og en regnskov?

Stacks Image 2159
Dansk bøgeskov om foråret. Læg mærke til at alle træerne er ens. Foto Henrik Egede-Lassen
Det er først og fremmest klimaet, der er den helt store forskel mellem danske skove og regnskove. I Danmark er der risiko for nattefrost i flere måneder om året, og derfor kan tropiske dyr og planter ikke overleve her.
Samtidig er det danske vejr langt mere omskifteligt end i regnskovene omkring ækvator. I regnskoven er der ikke forskellige årstider med forskellige temperaturer - årsvariationen i en regnskov er mindre end variationen i et enkelt døgn.
En anden forskel er, at de oprindelige danske skove stort set er væk. For hundreder år siden er den oprindelige skov blevet brændt eller fældet og erstattet af plantede skove og især landbrugsområder. Vores skove er ikke urskove, men artsfattige plantager.
I dag er der mange som arbejder for at få gendannet noget af vores oprindelige natur, og der igangsættes tiltag, der skal øge den biologiske mangfoldighed i vores skove, og dermed på længere sigt gøre vores samfund rigere.
Stacks Image 2163
Dansk bøgeblad i modlys. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 12936
De danske skove har stor rekreativ betydning. Foto Henrik Egede-Lassen
Stacks Image 30011
Typisk lavlandsregnskov fra Amazonas. Foto Henrik Egede-Lassen